مدل زيبا لباس دی اند جی اندامی تابستانی 1394

 

پیراهن خالدار قرمز دی اند جی برای بهار و تابستان 2015‎

کلکسیون مدل لباس دی اند جی برای بهار و تابستان 2015‎

پیراهن کوتاه خالدار سیاه و سفید دی اند جی

پیراهن گلدار تابستانی دی اند جی

پیراهن قرمز بلند تابستانی دی اند جی

پیراهن حریر خالدار تابستانی دی اند جی

پیراهن کوتاه گیپور خالدار دی اند جی

پیراهن کوتاه خالدار دی اند جی

پیراهن کوتاه خالدار قرمز دی اند جی